Ledelses- og teamudvikling
___________________________________________________________________________________________________

Ledelses- og Teamudvikling  


De fleste grupper/teams/afdelinger kan løfte deres performance ved at øge indsigten i hinandens personlige kompetencer og bruge tid på at omsætte, fortolke og forstå organisationens mål. Dette kan hjælpes gennem ekstern facilitering.


Ydelserne er feks.:

 

  • Facilitering af strategiseminarer. Et årligt check på afdelingens målopfyldelse kombineres med planlægning af det kommende år. Strategi og mål skal kaskaderes og "oversættes" af den organisation der skal implementere og forankre.


  • Proces for ledergrupper med afsæt i Lencionis model for effektive Ledergrupper, incl assessment ift tillidsniveau, konflikthåndtering mm.


  • Træning af forandringsledelseskompetence gennem spillet CHANGESETTER - som halv eller heldags forløb. Særligt for ledere og projektledere. Eller...for en hel afdeling der skal gennem forandringer. (Demo kan aftales.)


  • Teambuildings- og samarbejdsseminarer. Hvor potentialet ift samarbejde forløses og konkretiseres.


Med udgangspunkt i kultur og tradition kan team- og personlighedstests  inddrages. Eksempler kan være Belbin, Teamkompasset, MBTI, JTI, OPQ32 og FIRO-B. som løftestang i processerne.


 

Hessner-Consult Ledelsesudvikling © Stiftet af Tine Hessner, 2009 CVR 33996160