Styrk relationer med SDI®
___________________________________________________________________________________________________

Faktaboks:


SDI er baseret på teorien om relationsbevidsthed – RAT – Relationship Awareness Theory, af Elias H.Porter. Hovedområder i teorien er:


•En forståelse af menneskers underliggende motiverende værdier

•Hvordan konflikter udspiller sig i konfliktsekvenser (en forudsigelig række ændringer i en persons motivation og adfærd, når man oplever en konflikt)

•Genkendelse af motiverende værdier og konfliktsekvenser hos dig selv og andre


Værktøjerne er gennemprøvede internationalt over de sidste 40 år.


Hiv en dag ud af kalenderen...og styrk dine relationer med SDI® 


Som projektleder navigerer du i en myriade af relationer og interesser.

 

”Opad” til styregruppen, ”nedad” til projektteamet og ”udad” til mange interessenter  og eksterne aktører. Relationer, der kan være afgørende for projektets succes.


Med introduktionen af SDI® (Strength Deployment Inventory) i Danmark, får du mulighed for at udvikle dine relationskompetencer yderligere. På den baggrund kan du skabe endnu bedre relationer – men også håndtere konflikter under optrapning.


Kom til en inspirerende dag i samvær med andre projektledere og få følgende med hjem:

•Redskaber som styrker dine handlemuligheder i konkrete relationer

•Personligt indblik i egne styrker og udviklingsområder

•Øget evne til aktivt at forebygge og håndtere konflikter, så alle parter føler sig imødekommet

•En personlig rapport med bl.a. dine motiverende værdisystemer, din reaktion under konflikt og din styrkeadfærd.


OBS - Se præsentation af SDI® fra særarrangement for DTU-Alumni 8. oktober


 

Hessner-Consult Ledelsesudvikling © Stiftet af Tine Hessner, 2009 CVR 33996160